NEA Group

กรุณาใส่ชื่อและรหัสผ่านของคุณที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ :

การบริการและอะไหล่สำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ

จากการเป็นหนึ่งในศูนย์บริการผลิตอุปกรณ์เดิมสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบที่ใหญ่ที่สุดในโลก เอ็นอีเอซี คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส สนับสนุนลูกค้าโดยการให้บริการแบบดั้งเดิมที่มีความครอบคลุม เช่น การติดตั้งและการให้บริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมรวมไปถึง การจัดหาอะไหล่สำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ก๊าซแปรรูปและเครื่องคอมเพรสเซอร์ไร้น้ำมัน

เนื่องด้วย เอ็นอีเอซี คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส ได้ยึดตามหลัก “ความใส่ใจในรายละเอียดและกระบวนการ” ซึ่งได้พัฒนาเป็นคู่หูที่สำคัญในการให้บริการสำหรับสถานที่ติดตั้งใหม่ เช่นเดียวกับ สำหรับโรงงานเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่มีอยู่ – แม้ว่าขอบข่ายงานทางเทคนิคจะมีขนาดเล็กมากหรือแผนงานจะมีความซับซ้อนก็ตาม นอกไปจากนี้ ประวัติการบริการทั่วไป เอ็นอีเอซี คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส ที่มอบให้เรียกว่า “การบริการอัจฉริยะ”

  • การบริการลูกค้าเฉพาะกิจประกอบไปด้วยการซ่อมแซมในเหตุฉุกเฉิน
  • การซ่อมบำรุงราคาคงที่พร้อมด้วยบริการ อะไหล่และการวินิจฉัยหรือการผสมผสานที่เหมาะสมของการบริการเหล่านี้
  • ข้อตกลงการซ่อมบำรุงสำหรับการบริการและอะไหล่ รวมไปถึง การจัดการด้านโลจิสติกส์สำหรับอะไหล่ที่มีพร้อมโดยทันที
  • การบริการด้านการตรวจวินิจฉัย การวัดและวิศวกรรม
  • การฝึกอบรมลูกค้า