NEA Group

กรุณาใส่ชื่อและรหัสผ่านของคุณที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ :

ผลิตภัณฑ์

นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ เครื่องเจียระไนล้อหมุนชนิดลูกตุ้มและเครื่องเจียระไนแยกแบบแรงกระทบ รวมไปถึง ระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวนผลงานสิทธิบัตรเป็นเครื่องยืนยันถึงฐานะแบรนด์ชั้นนำของ นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ กรุ๊ป ซึ่งตัดสินจากปัจจัยต่างๆ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของพนักงาน สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญ พนักงานแต่ละรุ่นได้พัฒนาองค์ความรู้นี้ ผลักดันกระบวนการพัฒนาให้ดีขึ้นและได้ดำเนินงานอย่างเข้มข้นเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นของผลิตภัณฑ์ เพื่อผลักดันให้ นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ อยู่ในฐานะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงและมีเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัยที่ใช้ในสถานที่งานในเยอรมนีทำให้มีความยึดหยุ่นสูงในการผลิตสำหรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นอกไปจากการผลิตเครื่องคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและระบบการเจียระไนแล้ว การให้การบริการที่ครอบคลุมสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ทั้งแบบน้ำมันหล่อลื่นและไร้น้ำมัน มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่สุดสำหรับ นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ โดยการจัดหาอะไหล่เครื่องคอมเพรสเซอร์ตลอด 24 ชั่วโมง มอบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและเนื่องด้วยการเข้าถึงถาวร ทำให้การบริการสร้างความเชื่อใจของลูกค้า เอ็นอีเอซี คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) อย่างต่อเนื่องสำหรับระบบเครื่องคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ วิธีการลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงและเมื่อเครื่องจักรไม่ทำงานได้ทำการพูดคุยเพื่อปรึกษาในด้านเทคนิค โดยผู้ผลิตเครื่องคอมเพรสเซอร์กับลูกค้า เพื่อรับประกันการพร้อมใช้งานที่เป็นไปได้สูงสุดของยูนิต เครื่องคอมเพรสเซอร์